Työnohjaus- ja konsultointipalvelu on perustettu vuonna 2004. Yrityksessä työskentelee päätoimisesti VTM, työnohjaaja Heikki Kupiainen. Toiminta-ajatuksena on tarjota laadukkaita työelämän kehittämispalveluita yksityiselle, julkiselle ja järjestösektorille.

Keskeisimmät tuotteet ovat työnohjaus ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehittämisprosessit. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ohjaamalla, tukemalla ja tuomalla ulkopuolisen näkemystä kehittämistyöhön.

Työnohjaukset ovat olleet kahdenvälisiä, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksia. Työnohjausasiakkaat ovat työskennelleet johtotehtävissä, esimiestyössä, projektityössä, asiakaspalvelussa, tuotannonohjauksessa, suunnittelussa, sosiaali- ja terveysalan töissä sekä terapiatyössä.

Kehittämisprosessit ovat liittyneet useimmiten työhyvinvoinnin, ilmapiirin ja johtamisen kehittämiseen sekä muutosten läpiviemiseen. Kehittämisprosesseissa tehdään läheistä yhteistyötä asiakasorganisaation johdon kanssa. Toimintavuosien aikana parhaat ja tavoitteiden mukaisimmat tulokset onkin saavutettu niissä hankkeissa, joissa asiakasyritysten johto ja henkilöstö ovat olleet vahvasti mukana ja sitoutuneet kehittämistyön suunnitteluun, läpivientiin, arviointiin ja saavutettujen tulosten ylläpitämiseen.


 
 
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy