Työyhteisön ilmapiirin, työn sujuvuuden ja
organisaation toiminnan kehittäminen on
pitkäjänteistä työtä, joka kannattaa tehdä
prosessimaisesti ja suunnitelmallisesti.

Alkusysäyksenä kehittämistyölle voivat olla
esimerkiksi epäselvyydet työn tavoitteissa, työn
organisoinnissa, pelisäännöissä, yhteisissä
työkäytännöissä tai johtamisessa. Muutostilanteet
vaativat myös usein tilanteen kartoittamista,
selvittämistä, muutossuunnitelmien rakentamista
sekä niiden toteuttamista ja arviointia.

Kehittämisprosessit suunnitellaan aina
organisaatiokohtaisesti. Suunnittelutyön
lähtökohtana pidetään organisaation perustehtävää ja tavoitteita.

Johto ja henkilöstö ovat mukana kehittämisprosessin suunnittelusta arviointiin asti. Prosessiin voidaan yhdistää kartoituksia, haastatteluja, esimiestyön valmennusta ja työnohjausta.

 
 
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy